ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   จดทะเบียนการค้า  5/22/2019 [11:16:08 AM]
IP Adress : 61.7.174.150
 

อยากทราบว่าจดทะเบียนการค้า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ จะได้เตรียมเอกสารได้ครบถ้วน

จากคุณ : สิงโต
 

จากคุณ : เทศบาลตำบลปากน้ำ  5/23/2019 [2:08:47 PM]
  IP Adress : 110.77.226.151
   

ตามนี้เลยครับ

เอกสารหลักฐานประกอบในการขอจดทะเบียนพาณิชย์

 

ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของสถานที่

1. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกอบการ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

4. หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของสถานที่ประกอบการ

5. ภาพถ่ายสถานที่ จำนวน  2  รูป

 

 

ผู้ประกอบการไม่ใช่เจ้าของสถานที่

1. สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกอบการ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่ประกอบการ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ประกอบการ

6. สัญญาเช่า (ถ้ามี)

7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

8. ภาพถ่ายสถานที่  2  รูป

 

 

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ