Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนงาน
 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น
  - แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แผนอัตรากำลังสามปี
  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แผนพัฒนาบุคลากร
  - แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  - แผนการใช้จ่ายเงิน
  - แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - บริหารจัดการความเสี่ยง
  - ควบคุมภายใน
  - งานจัดเก็บรายได้
  - การบริหารงานบุคคล
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  - การจัดการองค์ความรู้
  - คู่มือประชาชน
  - LPA
  - ตรวจสอบภายใน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (ออนไลน์)
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    วิสัยทัศน์ ทต.ปากน้ำ "เป็นเมืองทันสมัย ท่องเที่ยวแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่เมืองอนาคต"  
นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ
092-893-6351
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปากน้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 5)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 2566 (ดู : 17)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู : 30)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ พ.ศ. 2566 (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ขอเชฺิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 30)
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
 
ประกาศผ฿่ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และไวนิลหลังเวที จำนวน 4 รายการ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้อนฟาง โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องดนตรี และเครื่องเสียง เวที เต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 3 รายการ โครงการตลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ดู : 5)
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 25)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 56)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 47)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ฯ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 42)
ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำ (ดู : 60)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการ หลาดแลเล (เกาะคณฑี) ประจำปี พ.ศ. 2566 “มหัศจรรย์โลกใต้ทะเล Andaman The Sea” ประจำปี พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ภาพกิจกรรม “งานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ 2566”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการจัดงานทำบุญ
ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ทำบุญวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทง 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล
ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ
(นายกแถลงนโยบาย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
  หนังสือราชกาาร สถ.
   
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
   
 
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของเกาะคณฑี
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา  
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816302
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs