Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  งานทรัพยากรบุคคล
  กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  การประชุมสภาเทศบาลฯ
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 23 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดหาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 21 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 14 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัชชัย ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายจิราพงษ์ มณีราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายสุพร อินทบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 1 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 24 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์อื่น (จัดหารถเข็นอเนกประสงค์ บรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาเครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดหาโทรทัศน์ เเอล อี ดี (LED TV แบบ Smart TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาหัวฉีดแบบมีด้ามจับปรับได้ 3 ระดับ จำนวน 1 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามและลากเข็น จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดโคมไฟวับวาบทรงแค๊ปซูลและชุดกล่องไซเรนรถดับเพลิง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องหาบหามดับเพลิง (จำนวน 2 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟม จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฮพาะเจาะจง (ดู : 20) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 8 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 24) 8 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคารท่าเทียบเรือระนอง-เกาะสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (จัดหาชุดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เรายังไม่ปลอดภัย ตราบใดที่ยังไม่ วัคซีนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ network) แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเธพาะเจาะจง (ดู : 25) 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง-เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 26 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดหาตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ดู : 26) 20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 11 ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระนอง-เกาะสอง (จัดทำทดแทนของเดิม) พร้อมสะพานปรับระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเติมถังดับเพลิง (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณรอยต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษากับถนนภายในเขตท่าเทียบเรือประมงระนอง (บริเวณเกาะกลางป้อมเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (เด็กเพิ่มเติม) และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออำกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมาบเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 30) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นสารเคมี (UVL) หมายเลขครุภัณฑ์ 625-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 3 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : paknum@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs