Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 24 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วนที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 6) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 1004 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 13 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข 7797 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 11 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 23 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเลอาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 7448 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจืด จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นระยะเวลา 59 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 - 4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพะาเจาะจง (ดู : 23) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 16 ธ.ค. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ (ดู : 11) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 20 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 81 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเวลา 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 31 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ วืธีเฉพาะเจาะจงจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป๋นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 17) 24 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 17 ต.ค. 2562
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 17 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและถังดับเพลิงเคมี จำนวน 2 รายการ (ดู : 16) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 80-2989 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างจัดหารถเข็นขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 4 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 30 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 16 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ หมายเลขทะเบียน 80-2989 ระนอง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80- 3476 รน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17) 2 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs