Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ตรวจสอบภายใน
  งานจัดเก็บรายได้
  การบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำนักงานประมวลผล) (ดู : 0) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ข้างซอยฝ่ายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวงัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 19 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 19 ก.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปรษณีย์ บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 0) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 14 ก.ค. 2564
ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดไวนิลติดเสาธง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 (ดู : 1) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยัมูลฝผยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือสาธารณภัยต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 12 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 9 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณ๊ย์หมูบ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 6 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานหน้ากระจก) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมุ้งลวดประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครี่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED สี) ชนิด(Network) แบบ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาษพม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ (นายนฤเบศน์ เมมี) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิดภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 18) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 งาน (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 20 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 19 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 18 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 14 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข 7097 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤศภาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 29 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 12 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 12 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บและกวาดขยะฝั่งเกาะคนฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 18 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs