Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  งานกิจการสภาเทศบาล
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ตรวจสอบภายใน
  ควบคุมภายใน
  งานจัดเก็บรายได้
  การบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือประชาชน
  LPA
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
ระบบจองคิวออนไลน์
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหรือดัดแปลงอาคาร (กั้นห้องพร้อมติดตั้งกระจกอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทาง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิคภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 5 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคานเรือตาออด หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 26 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เกาะช้าง - เกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 12) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 11 ต.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 14) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายนฤเบศน์ เมมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมนถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-2989 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 17 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 13 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 10 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม/ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณสะพานทางเดินต่อเชื่อมศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างบ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 9 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink tank pirnter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network ) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือข้ามฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 1 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 18) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเติมเคมีดับเพลิง ชนืดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ (จัดหาเครื่องขยายเสียงติดรถพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพะาเจาะจง (ดู : 13) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพะาเจาะจง (ดู : 13) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมเป็นระยเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 9201 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 19 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 18 ส.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปรษณีย์ บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 22) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ธรรมนูญหมู่บ้านในการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 10 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณไปรษณีย์หมู่บ้าน บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 20) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 4 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำนักงานประมวลผล) (ดู : 21) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์ข้างซอยฝ่ายท่าปากน้ำ 1 (ข้างอาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวงัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 19 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 19 ก.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไปรษณีย์ บ้านโกทา หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 15 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs