Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  การบริหารงานบุคคล
  แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  กฎหมาย ระเบียบน่ารู้
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.ปากน้ำระนอง
Facebook
ทต.ปากน้ำระนอง
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
ทต.ปากน้ำระนอง
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) ) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 21 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤศภาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 29 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 12 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 12 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย (นายณัฐวุธ ว่าวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บและกวาดขยะฝั่งเกาะคนฑี จำนวน 1 ราย (นายกฤษณะ รูปเทวินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายอิทธิพร ขจรแสงเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี จำนวน 1 ราย (นายธวัฒชัย บัวสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือบรรทุกอุปกรณ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 18 ก.พ. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ดู : 18) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 27 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 13 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 162 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 27 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 36) 26 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 7448 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวม 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 1 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 30 ม.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯ (ดู : 38) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 21 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 87 เที่ยว โดยสิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 57 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-2989 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 20 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 26 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 26 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 22 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 13 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 7 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 61 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (1 พ.ย.61 - 31 ธ.ค. 61) (ดู : 82) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมูกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 22 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (1 - 31 ต.ค. 2561) รวมระยะเวลา 29 วัน (ดู : 81) 2 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาะจง (ดู : 79) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจาะจง (ดู : 98) 1 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
E-mail Address : pakrng01@pakrng.go.th
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs