Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  งานจัดเก็บรายได้
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
  รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำ 171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 27 พ.ค. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 92 วัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 13 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 92 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเธพาะเจาะจง (ดู : 10) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 7448 ระนอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ-7448 ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฮพาะเจาะจง (ดู : 14) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย (ดู : 15) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉฉ 515 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบันได คสล.ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างยายอู ศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างพานผัน และศาลาท่าขึ้นลงเรือจ้างคอซู้เจีย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (เกาะคณฑี) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข 7797 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 24 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วนที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 23) 17 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 1004 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 13 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข 7797 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 11 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 23 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรม ระนองร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยขยะทะเล เพื่อทะเลอาเซียนสะอาดและสมบูรณ์ เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 7448 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำจืด จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นระยะเวลา 59 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 - 4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 20 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพะาเจาะจง (ดู : 39) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 16 ธ.ค. 2562
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ (ดู : 26) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 20 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านปากน้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 81 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเวลา 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 31 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ วืธีเฉพาะเจาะจงจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป๋นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 29 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ วิธีคัดเลือกจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 33) 24 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 17 ต.ค. 2562
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 17 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 182 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรดนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 4 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออัดเติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและถังดับเพลิงเคมี จำนวน 2 รายการ (ดู : 33) 20 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
171 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-816302 โทรสาร : 077-816301
Copyright © 2018. www.pakrng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs